مجله روزمره سلامت خانواده
در تقویم ایران، ۵م آذر ماه، که در آن روز به دستور حضرت امام خمینی (ره) بسیج مستضعفان تشکیل شده

نوشته روز بسیج امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.
source

مجله روزمره سلامت خانواده
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari