ایزوکسوپرین چیست؟ موارد مصرف و عوارض داروی Isoxsuprine

ایزوکسوپرین برای درمان بیماری‌های عروقی محیطی، مانند بیماری عروق کرونر و بیماری شریان محیطی استفاده می‌شود. همچنین برای درمان زایمان زودرس دارای کاربرد است. ایزوکسوپرین با شل کردن عضلات صاف…