ماه: فوریه 2024

کسانی که کم کاری تیروئید دارند از مصرف این داروها و غذا‌ها پرهیز کنند

کم کاری تیروئید وضعیتی است که در آن بدن به مقدار کافی هورمون‌های تیروئیدی تولید نمی‌کند. هورمون‌های تیروئیدی به مدیریت برخی از عملکردهای بدن از جمله رشد، ترمیم سلولی و…