معاون درمان وزارت بهداشت، در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص نظارت بر اخذ تعرفه های مصوب و برخورد با تخلفات تعرفه ای توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در این نامه خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، نوشت: اخذ وجوه خارج از صورتحساب بیماران در مؤسسات پزشکی دولتی و غیردولتی، دفاتر کار و مطب پزشکان تخلف محسوب می‌گردد. لذا دستور فرمائید موارد ذیل به تمامی مؤسسات بهداشتی و درمانی، دفاتر کار و مطب‌های زیر مجموعه آن دانشگاه ابلاغ گردد.
۱- اخذ وجوه نامتعارف و خارج از صورتحساب مؤسسات پزشکی به خصوص در بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود تحت هر عنوان ممنوع و لازم است با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی در دستور کار کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی آن دانشگاه قرار گیرد.
۲- هرگونه ارائه خدمات مازاد بر نیاز بیماران، تجمیع کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، استفاده از کدهای با ارزش ریالی بالاتر در خدمات دارای کد مشخص با هدف انتفاعی ممنوع و مصداق تخلف تعرفه‌ای بوده و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۱ آن دانشگاه می‌باشد.
۳- تهیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی از طریق داروخانه‌های بیمارستانی تأمین و هزینه‌های آن در صورتحساب بیماران درج گردد و هرگونه پرداخت مستقیم بیمار یا همراهان در وجه افراد یا شرکت‌های تأمین کننده تجهیزات پزشکی مورد استفاده در تمام خدمات تشخیصی و درمانی ممنوع می‌باشد.
۴- نظارت بر رعایت تعرفه‌های مصوب توسط پیمانکاران بخش‌های برون سپاری شده در بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی از وظایف ناظرین قرارداد، مسئولین فنی و پیمانکار می‌باشد و در بازدیدهای نظارتی معاونت درمان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۵- در بررسی و رسیدگی به تخلفات تعرفه‌ای خارج از صورتحساب و وجوه نامتعارف در مؤسسات پزشکی، تخلف مؤسسه (عدم ایفای وظایف مسئول فنی) و متخلف به صورت همزمان پیگیری و از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در اعمال مقررات استفاده گردد (تعزیرات حکومتی، هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی، ماده ۳۳ آئین نامه بیمارستانها ).
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari