رییس اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت گفت: موضوع مفقود شدن بخشی از محموله اهدایی پانسمان بیماران پروانه ای به هیچ وجه صحیح نبوده و مستندات این امر موجود است.
به گزارش ایسنا و به نقل از وبدا، مهندس زهره زرین کلاه رییس اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ادعای مطرح شده پیرامون مفقود شدن بخشی از محموله اهدایی پانسمان بیماران پروانه ای، با بیان اینکه در پی تلاش‌های مکرر وزارت بهداشت در خرداد ماه ۹۹ محموله ای از پانسمان این بیماران به وزن ۶۵۵۰ کیلوگرم، در ۱۳۷ پالت و به تعداد ۸۶۳۴۰ توسط یونیسف به صورت رایگان به ایران اهدا شد، عنوان کرد: این محموله توسط هیات امنای صرفه‌جویی ارزی ترخیص و توزیع آن به صورت دانه‌ای و حسب نیاز درمان بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه وزن محموله، ارزشی به لحاظ کارشناسی و علمی ندارد و ما اطلاعاتی در این خصوص نداریم، گفت: مهم تعداد پانسمان های وارد شده است که طبق روال توسط هیات امنای ارزی به دانشگاه علوم پزشکی ایران و سپس از طریق دانشگاه به خانه‌ای بی تحویل داده شده است؛ البته از آنجایی که محموله اهدایی کافی نبود محموله‌های دیگری هم که توسط شرکت‌های مربوطه وارد شده بودند از سوی وزارت بهداشت خریداری و حسب نیاز استفاده می‌شد.
رییس اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت در پایان اظهار کرد: براساس مستندات موجود، بخشی از پانسمان‌های اهدایی به خانه‌ای بی تحویل داده شد و بخشی از محموله هم، اکنون در انبار دانشگاه  علوم پزشکی ایران و هیات امنا قرار دارد؛ موضوع مفقود شدن به هیچ وجه صحیح نبوده و مستندات این موضوع موجود است.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari