وزیر بهداشت با اشاره به هزینه های سنگین درمان، توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی، روز سه شنبه چهارم آبان ۱۴۰۰ در مراسم هفته بیمه سلامت، گفت: بیمه توانسته به عنوان یک صنعت مترقی تلقی بشود.
وی افزود: تأمین هزینه‌های سلامت بدون بیمه‌ها دچار مشکل می‌شوند. از همین رو، بیمه‌ها می‌توانند حمایتگر باشند.
عین اللهی ادامه داد: آن طور که انتظار می‌رفت با بیمه همگانی نتوانستیم به مردم خدمت بدهیم.
وزیر بهداشت گفت: پوشش بیمه‌ای کشور هنوز کامل نشده و در مناطق محروم خیلی رضایت وجود ندارد.
وی افزود: برخی بیماری‌ها باعث می‌شوند بیماران با فروش زندگی، بتوانند هزینه‌های درمان را تأمین کنند و این مشکل هنوز در جامعه وجود دارد.
وزیر بهداشت، بر اجرای عدالت در سلامت از طریق خدمات نوین بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: با تزریق منابع به تنهایی مشکل حل نمی‌شود.
وی افزود: بیمه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی می‌بینیم که می‌تواند مشکلات سلامت را حل کند.
عین اللهی ادامه داد: امروزه نیاز به اطلاعات دقیق از بیماری‌ها داریم که بتواند ما را در مسیر درست خدمت همراهی کند.
وی افزود: ما به جای اینکه همه هزینه‌ها را به سمت درمان ببریم، می‌توانیم با حمایت بیمه‌ها به سمت پیشگیری برویم.
وزیر بهداشت با اشاره به گرفتاری‌های نوشتاری پرستاران، گفت: با نرم افزارهای جدید، می‌توان از هدر رفت وقت پرستاران و همچنین خطاهای پزشکی جلوگیری کرد.
وی افزود: نظارت بیمه باید یک نظارت هوشمند باشد.
عین اللهی گفت: مشکل ما این است که بهداشت را جدا از درمان می‌بینیم، در حالی که اینگونه نیست و به هم پیوسته هستند.
وزیر بهداشت افزود: بیمه‌ها بهترین ناظر هستند و می‌توانند خدماتی که ارائه می‌شود، رصد کنند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

توسط salamatikhabari