هیدرالازین به عنوان یک درمان خط دوم برای فشار خون متوسط تا شدید که با سایر داروها کنترل نمی‌شود، استفاده می‌شود. همچنین، هیدرالازین یکی از داروهای انتخابی برای درمان فشار خون بالا در دوران بارداری است.

source

توسط salamatikhabari