به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سربیشه صبح امروز پنجمین کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت با حضور کدخدایی رئیس بهزیستی شهرستان سربیشه و دیگر اعضای این کمیسیون در محل مرکز خدمات بهزیستی+زندگی بخش درح تشکیل شد .
کدخدایی در این جلسه به نقش مهم کمیسیون های پزشکی اشاره و تاکید کرد: یکی از مواردی که برای ما بسیار اهمیت دارد، ورودی سازمان بهزیستی است، یعنی دروازه ورود افراد توانخواهی که به هر دلیل درگیر موضوع معلولیت می شوند، کمیسیون ICF است که میبایست با جدیت واستاندارد وهمچنین در محلهایی که قابل دسترس خدمت گیرندگان باشد بر

گزار شود.

وی افزود:  در این کمیسیون، نوع و شدت معلولیت مشخص می شود و براساس نقشه راهی که با توجه به تشخیص کمیسیون طراحی می شود، نوع خدمات مورد نیاز افراد، برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.
گفتنیست:  در کمیسیون پزشکی امروز پرونده تعداد ۴۲نفر از توانخواهان  بخش مرزی درح بررسی شد.

source

توسط salamatikhabari