هفتمین کمیته توانبخشی بهزیستی شهرستان با حضور خزاعی رئیس،ملایی،لاله،رستمی و عدالتی کارشناسان توانبخشی و مسئولین و مددکاران مراکز مثبت زندگی سطح شهرستان برگزار گردید.⁦

 خزاعی رئیس بهزیستی قائنات در این جلسه مواردی پیرامون ارایه خدمات مطلوب مددکاری با هدف توانمندسازی به معلولین ارایه نمود .

گفتنیست طی این جلسه در مجموع ۳۰ مورد درخواست از طرف مددکاران مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

source

توسط salamatikhabari