پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .      

امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است…

      

امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.

      

source

توسط salamatikhabari