فورزماید (که با نام‌های تجاری لازیکس و لاسیکس نیز شناخته می‌شود) یک داروی مدر (دیورتیک) است که با افزایش دفع ادرار، به کاهش حجم مایعات بدن و فشار خون کمک می‌کند. تاثیر فورزماید بر قلب ممکن است شامل کاهش حجم مایعات بدن، کاهش پیش بار قلب و کاهش پس بار قلب می‌باشد.

source

توسط salamatikhabari