آلبندازول یک داروی ضد انگل است که برای درمان انواع عفونت‌های انگلی در انسان و حیوانات استفاده می‌شود. این دارو برای درمان کرم‌های گرد، کرم‌های نواری، کرم‌های قلاب دار، کرم‌های سوزنی و کرم‌های کپلک مصرف می‌شود. آلبندازول با مهار توانایی انگل‌ها در جذب گلوکز عمل می‌کند که منجر به مرگ آن‌ها خواهد شد. این دارو به صورت خوراکی و به صورت قرص یا جویدنی در دسترس است.

source

توسط salamatikhabari