ترامادول یک مسکن مخدر است که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می‌شود. این دارو برای درمان زود انزالی تأیید نشده است و می‌تواند عوارض جانبی جدی داشته باشد. داروهای بهتری برای درمان زودانزالی در بازار موجود است که می‌توانید با مشورت پزشک از آن استفاده کنید.

source

توسط salamatikhabari