آمپول تریپتورلین برای قطع خونریزی ممکن است مناسب باشد، اما بستگی به علت خونریزی دارد. تریپتورلین یک آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) است که هورمون‌های جنسی (استروژن و پروژسترون در زنان و تستوسترون در مردان) را کاهش می‌دهد.

source

توسط salamatikhabari