شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان اینکه بیماری با علائم سکته مغزی به بیمارستان انتقال یافت، گفت: متأسفانه علیرغم تلاش پزشکان مرگ مغزی بیمار به تأیید رسید.

وی با بیان اینکه بیمار فرهنگی بازنشسته شاهرودی بود، افزود: بعد از تأیید مرگ مغزی موضوع اهدا عضو با خانواده آقای عابدینی مطرح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه با تصمیم بزرگ خانواده عابدینی اعضای بدن این پدر ۶۴ ساله به بیماران نیازمند اهدا شد، ابراز داشت: این معلم شاهرودی پس از مرگ خود نیز درس بزرگ بخشندگی را به اطرافیان آموخت.

source

توسط