تحلیل دلار کانادا USDCAD، سه شنبه ۳۰ آبان

نمودار USDCAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) نشانگر روند نزولی است. اگر حمایت میانی شکسته شود، احتمال ادامه حرکت نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطوح کلیدی

حمایت میانی در ۱٫۳۶۹۶ است. حمایت اول در سطح ۱٫۳۶۶۶ قرار گرفته است که با سطح فیبوناچی انطباق دارد. حمایت دوم در سطح ۱٫۳۶۲۹ تشکیل شده است که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است.

سطح مقاومتی اول در نرخ ۱٫۳۷۶۹ قرار دارد. مقاومت دوم در سطح ۱٫۳۸۲۱ شکل گرفته است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند.


تحلیل دلار کانادا USDCAD، دوشنبه ۲۹ آبان

در نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، روند کلی بازار صعودی است. هم چنین قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بولیش است. از این رو انتظار می رود که بازار از حمایت اول جهش کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۱٫۳۸۶۴ تشکیل شده و حرکات صعودی بازار را محدود کرده است. مقاومت دوم USDCAD در ۱٫۳۹۷۶ است.

حمایت اول بازار در نرخ ۱٫۳۶۵۵ است که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است. حمایت دوم در ۱٫۳۵۶۹ قرار گرفته است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود.


تحلیل دلار کانادا USDCAD، جمعه ۲۶ آبان

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، روند بازار صعودی نزولی یا بریش است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در نرخ ۱٫۳۷۶۶ است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم بازار در ۱٫۳۸۴۹ قرار گرفته است که احتمال افزایش فشارهای فروش از این سطح وجود دارد.

حمایت اول در ۱٫۳۶۲۷ است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. دومین حمایت USDCAD در ۱٫۳۵۲۲ تشکیل شده است.


تحلیل دلار کانادا USDCAD، پنجشنبه ۲۵ آبان

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا نشانگر افزایش مومنتوم صعودی است. انتظار می رود که قیمت در ادامه بازگشت مثبت به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۱٫۳۷۴۴ است که می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند. دومین مقاومت در ۱٫۳۸۲۵ تشکیل شده است.

حمایت میانی بازار در ۱٫۳۶۵۷ است. حمایت اول در ۱٫۳۶۰۶ قرار گرفته است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود. نرخ ۱٫۳۵۲۲ نشان دهنده حمایت دوم است.


تحلیل دلار کانادا USDCAD، چهارشنبه ۲۴ آبان

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، ساختار بازار متمایل به نزولی است. اگر قیمت به زیر سطح تائیدی عبور کند، می تواند به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۱٫۳۷۳۵ قرار گرفته است. مقاومت دوم در ۱٫۳۸۲۳ تشکیل شده و حرکات صعودی را محدود کرده است.

سطح تائیدی بازار در نرخ ۱٫۳۶۸۴ است. حمایت اول در ۱٫۳۶۴۲ است و می تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود. حمایت دوم در ۱٫۳۵۷۴ است و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

source

توسط