صنعت ماشین: سخنگوی مرکز ملی رقابت گفت: شورای رقابت به بدنه کارشناسی وزارت صمت برای تعیین قیمت هر یک از امکانات جدید در خودرو‌ها اعتماد دارد و فقط درصورت ضرورت به بررسی تک تک تجهیزات در یک خودرو می‌پردازد.

source

توسط