مدیر سامانه یکپارچه خودروها پاسخ داد

صنعت ماشین: پس از اعلام نتایج مشتریان دارای اولویت خودروهای وارداتی که هفته گذشته برای ثبت‌نام سه خودروی مورد نظر خود اقدام کرده بودند، دیده شد که به برخی از مشتریان تخصیصی صورت نگرفته است؛ در مورد علت این موضوع، مدیر سامانه یکپارچه خودروها توضیح داد: بر اساس ظرفیت موجود به ترتیب اولویت‌، خودرو به مشتریان تخصیص داه شده و مشتری که تخصیص بدان صورت نگرفته بدین معناست که مطابق اولویت خودروهای انتخابی ظرفیت خودروها تمام شده بود.

به گزارش صنعت ماشین،

 سامانه تخصیص خودروهای وارداتی هفته گذشته از دوم آبان ماه به مدت حدوداً چهار روز (دوم تا پنجم آبان ماه) با عرضه 9 مدل خودرو بازگشایی شد.

این عرضه صرفا برای مشتریانی بود که در مرحله اول ثبت نام خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال گذشته ثبت‌نام کرده و اولویت‌بندی شده‌ بودند؛ حال در این مرحله می‌توانستند برای ثبت درخواست سه خودروی مورد نظر خود از میان ٩ مدل خودرو عرضه شده اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت ثبت درخواست سه اولویت مورد نظر مشتریان، درخواست‌ها بررسی و نتایج آن مشخص شد.

همانطور که بعید به نظر نمی‌رسید و مشخص بود که هنوز برای همه ثبت‌نام‌کنندگان، خودرو وارداتی وجود ندارد و بخشی از مشتریان در مراحل بعدی واردات خودروها (باتوجه به اینکه روند واردات خودروها ادامه دارد) تخصیص برایشان صورت خواهد گرفت، مشتریانی در این مرحله با وضعیت “عدم تخصیص” روبرو شده‌اند.

زمان تحویل مشتری و اولویت‌بندی در چینش خودروها ملاک است

در این رابطه مهدی تقدسی- مدیر سامانه یکپارچه خودروها- به تشریح روند تخصیص پرداخته و گفت: در وهله اول باید توجه کرد که نوبت‌دهی که در مرحله اول مشتریان صورت گرفته ملاک و دارای اهمیت است؛ به طور مثال دو مشتری که یک نوع خودرو را در اولویت اول خود (در انتخاب 3 خودرو از 9 خودرو) قرار داده‌اند، تخصیص به مشتری با نوبت تحویل زودتر صورت خواهد گرفت. 

وی افزود: بر همین اساس خودروها با توجه به بررسی اولویت اول همه مشتریان تا جایی که ظرفیت وجود دارد، تخصیص خواهد یافت؛ در ادامه برای مشتریانی که اولویت اول مشمول دریافت نشدند، اولویت دوم به شرط وجود ظرفیت خودرو (پر نشدن ظرفیت برای مشتری که این خودور را در اولویت اول خود داشته است) و سپس به همین ترتیب اولویت سوم بررسی می‌شود.

مدیر سامانه یکپارچه خودروها تصریح کرد: بنابراین انتخاب اول (اولویت اول انتخابی) مشتریان حائز اهمیت بوده است؛ همانطور که اشاره شد، سامانه به ترتیب اولویت متقاضی، انتخاب اول آن‌ها را بررسی و در صورت داشتن ظرفیت، تخصیص خودرو صورت می‌گیرد، بنابراین  ابتدا همه اولویت‌های اول بررسی و فرآیند تخصیص صورت می‌گیرد.  در صورت باقی ماندن ظرفیت، انتخاب دوم بررسی و در صورتی که خودرویی باقی مانده باشد، انتخاب سوم بررسی و فرآیند تخصیص صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، عدم تخصیص در حساب کاربری مشتری درج شده است.

source

توسط