وزیر راه و شهرسازی امروز در جریان سفر دو روزه خود به استان کردستان ۲۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این استان را افتتاح کرد و کلید واحدها تحویل متقاضیان شد. این واحدها شامل ۲۱۰۰ واحد روستایی، ۶۰۰ واحد بافت فرسوده و ۲۰۰ واحد واگذاری گروهی می‌شود.

source

توسط