به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران پیش تر در همایش پدافند غیرعامل در اظهار نظری اعلام کرد: با توجه به شبکه مویرگی گازرسانی و وجود گسل های متعدد در شهر تهران امکان سنجی حذف گاز از سطح شهر تهران و جایگزینی آن به انرژی های دیگر در حال مطالعه است. 

نصیری در اینباره در گفتگو با خبرنگار اجتماعی حیات گفت: بحث جایگزینی انرژی های دیگر به جای گاز جزء موضوعاتی است که در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای اروپایی تجربه شده و نتیجه مثبت به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در حقیقت در بسیاری از کشورها، دیگر از انرژی گاز برای مسائلی از قبیل پخت و پز، سرمایش و گرمایش استفاده نمی شود و عمدتا انرژی برق جایگزین گاز شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مطرح کرد: در واقع مشکل اصلی کمبود برق در کشور و قطعی های مقطعی به علت کمبود نیروگاه است، لذا در این خصوص نیازمند ساخت نیروگاه های جدید هستیم. 

نصیری در این باره توضیح داد: در واقع در چنین برهه می توانیم نیروی گاز مصرفی خود را به سمت نیروگاه های برق هدایت کنیم تا نیروگاه های ما بتوانند از این گاز برق مورد نیازمان را تولید نمایند.

وی با بیان اینکه نیروی برق بسیار کم خطرتر از نیروی گاز است، گفت: طبعا در شهرهای زلزله خیزی مانند تهران استفاده از نیروی برق به جای استفاده از نیروی گاز اقدامی منطقی است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه بحث جایگزینی انرژی های دیگر به جای گاز فعلا در مرحله مطالعاتی قرار دارد، تصریح کرد: قطعا این طرح به زودی در کشور اجرایی نخواهد شد و اکنون طرح آن به منظور بررسی به مرکز مطالعه و برنامه ریزی شهر تهران ارسال شده است.

نصیری با اشاره به اینکه ما به هیچ عنوان به دنبال جمع آوری شبکه موجود گازرسانی در کشور نیستیم، می گوید: ما صرفا بنا داریم پس از تایید این طرح زمانی که شبکه گازرسانی نیازمند نوسازی و بازسازی است با راه اندازی نیروگاه های جدید برق، از انرژی برق در کنار گاز استفاده نماییم.

وی با اشاره به وضعیت گسل خیزی شهر تهران افزود: ما در نظر داریم با احداث نیروگاه هایی که برق آن توسط شهرداری خریداری می شود در مجموعه های خودمان برق را جایگزین انرژی گاز کنیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه گاز یک منبع تجدید ناپذیر و تمام شدنی است، گفت: سیاست ما این است که به سمت الگوهای انرژی ایمن تر و پاک تر از گاز حرکت نماییم.

بیشتر بخوانید:

احداث برج های تخلیه اضطراری گاز در دست بررسی است

source

توسط