خبرنگار محبوب الجزیره در غزه خانواده‌اش را در یکی از حملات رژیم اشغالگر از دست داد. همسر، پسر و دختر آقای وائل دهدوه در خانه‌ای که در آن پناه گرفته بودند، کشته شدند.

source

توسط