دنباله‌دار انکه (2P/Encke) دومین دنباله‌دار دوره‌ای شناخته‌شده تاریخ است. درحالی‌که انکه در منظومه شمسی درونی می‌چرخد، از بیشینه‌ مداری (بیشترین فاصله از خورشید) در داخل مدار مشتری تا حضیض مداری خود، درست در داخل مدار عطارد می‌رسد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

انکه هر 3.3 سال به حضیض خود بازمی‌گردد، بنابراین در میان دنباله‌دارهای اصلی منظومه شمسی کوتاه‌ترین دوره را دارد. دنباله‌دار انکه همچنین منجر به حداقل دو بارش شهابی ثوری شمالی و جنوبی در سال می‌شود. هر دو بارش در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر فعال هستند. دو منبع ظاهری بارش‌ها به‌صورت جداگانه در نزدیکی ستاره درخشان «دبران» (Aldebaran) در صورت فلکی ثور قرار دارند.

این میدان دید تلسکوپی، دنباله‌دار کم‌نور انکه را در صبح روز 24 آگوست نشان می‌دهد. در این تصویر، گیسوی زیبا و سبز انکه نزدیک به خوشه ستاره‌ای جوان و نهفته و ابرهای ستاره‌زای طویل که به شکل بچه قورباغه در سحابی نشری IC 410 قرار دارند، دیده می‌شود. دنباله‌دار انکه اکنون نزدیک ستاره درخشان «سماک اعزل» در صورت فلکی سنبله قرار دارد. این دنباله‌دار تنها پنج روز پیش، در 22 اکتبر، از حضیض 2023 خود عبور کرد.

source

توسط