منتشر شده در 04 آبان 1402 ساعت 22:26


نویسنده
آخرین خودرو

قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور

قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه آبان ۱۴۰۲ منتشر شد.

قیمت کارخانه کرمان موتور- آبان ۱۴۰۲

نام محصول قیمت – تومان
KMC K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
KMC J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
KMC T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
JAC S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰

آرشیو قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور

قیمت کارخانه کرمان موتور- مهر ۱۴۰۲

نام محصول قیمت – تومان
KMC K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
KMC J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
KMC T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
JAC S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه کرمان موتور- شهریور ۱۴۰۲

نام محصول قیمت – تومان
KMC K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
KMC J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
KMC T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
JAC S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰

حتما بخوانید : قیمت روز خودرو

قیمت کارخانه کرمان موتور- مرداد ۱۴۰۲

نام محصول قیمت – تومان
KMC K7 ۱.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰
KMC J7 ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
KMC T8 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC S5 ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
JAC S3 ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
JAC J4 ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه کرمان موتور- تیر ۱۴۰۲

نام محصول قیمت قدیم قیمت جدید میزان کاهش
کی ام سی K7 ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی T8 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
کی ام سی J7 ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
جک S3 ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

source

توسط