به گزارش تجارت‌نیوز، از آذرماه سال گذشته تا کنون، بانک مرکزی و مرکز آمار، هیچ داده روشنی از تحولات بخش مسکن منتشر نکرده بودند و انتشار آمار مسکن تنها به گزارش‌های تورم عمومی که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، محدود شده بود. با این حال، امروز مرکز آمار ایران، در گزارشی جداگانه، داده‌های تحول بخش مسکن در شهریورماه 1402 را منتشر کرده است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. بر این مبنا، در شهریورماه 1402، تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٧- درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (0.7- درصد)، 1 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار، در شهریورماه 1402، تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٥,٢ درصد رسیده است. به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه مسکن در این ماه در مقایسه با ماه قبل (٨٤.١ درصد) ٨.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. بر این اساس، نرخ تورم سالانه شهریورماه 1402 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٣,٩ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨٢ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

قیمت خانه در منطقه یک 159 میلیون تومان!

بر اساس گزارش مرکز آمار، در شهریورماه 1402 همچنین، متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به 80 میلیون و 838 هزار و 77 میلیون و 480 هزار تومان رسیده است. این گزارش متوسط قیمت مسکن در مردادماه را نیز 79 میلیون و 199 هزار تومان اعلام کرده است.

تورم مسکن شهریور 1402
متوسط وزني قيمت فروش يك متر مربع آپارتمانهاي مسكوني و تعداد معاملات شهر تهران به تفكيك منطقه– شهريور 

گفتنی است در این ماه، منطقه یک با متوسط وزنی قیمت 157 میلیون و 952 هزار تومان، بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت 41 میلیون و 501 هزار تومان، کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.

source

توسط