تمام تربیع‌های ماه به همراه تاریخ آن‌ها در سال 2022 را می‌توانید در این مجموعه تصاویر تله‌فوتو مشاهده کنید. ناگفته نماند که امشب نیز می‌توانید تربیع اول ماه را رصد کنید.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

بین ماه نو و ماه کامل، تربیع اول ماه رخ می‌دهد. تربیع اول یک‌چهارم مسیر گردش ماه در مدار ماهانه‌اش است. در تربیع اول ماه، نیمه سمت مرئی ماه توسط نور خورشید روشن می‌شود. در تربیع سوم که بین ماه کامل و ماه نو قرار دارد، نور خورشید نیمه‌ دیگر قرص مرئی ماه را روشن می‌کند.

در هر دو تربیع اول و سوم، سایه‌مرز یا خط سایه‌ای که شب و روز قمری را از هم جدا می‌کند، از وسط قرص ماه می‌گذرد. سایه‌های بلند در نزدیکی سایه‌مرز باعث وضوح دهانه‌ها و کوه‌های ماه می‌شود، درنتیجه تربیع را به زمان خوبی برای رصد ماه تبدیل می‌کند.

source

توسط