خبر خوان سلامت

مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس»

به دنبال مشاهده پشه « آئدس» در برخی از نقاط شهر بندرعباس عملیات مه‌پاشی و سم‌پاشی توسط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با استفاده از دستگاه فوگر مه پاش انجام شد .
مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس» تا پاکسازی کامل از وجود این پشه ادامه دارد.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

خروج از نسخه موبایل