سوالات امتحان LEED چگونه است_
تمام سوالات امتحان LEED از یک فرمت ثابت پیروی می کنند که در آن دانش شما بر اساس سه سطح مختلف آزمایش می شود:

* سوالات را به یاد بیاورید – دانش یا مفاهیم مستقیم خود را آزمایش کنید. این بخش ممکن است از شما بخواهد که اصطلاحات یا مفاهیمی را تعریف کنید، حقایق را به خاطر بیاورید، مراحل یک فرآیند را تشخیص دهید یا شناسایی کنید، و موارد را در دسته بندی‌ها دسته‌بندی کنید. مثال: یک سوال امتحان LEED که از شما می‌خواهد اصطلاحی را که معمولاً برای توصیف فاضلاب استفاده می‌شود شناسایی کنید. قرار دادن از توالت و ادرار.
کلاس یوس
* سوالات کاربردی – دانش خود را از رویه ها و اهداف عملکرد ارزیابی کنید و ممکن است از شما بخواهد که نشان دهید استراتژی های پایدار چگونه کار می کنند. انجام محاسبات بر اساس اطلاعات داده شده؛ قرار دادن یک فرآیند به دنباله مناسب آن. و یک فرآیند یا دنباله اقدامات را برای انجام یک کار اعمال کنید. مثال: یک سوال امتحان LEED که از شما می‌خواهد سه مرحله را که تیم‌های پروژه باید قبل از ارسال درخواست تفسیر اعتبار انجام دهند، شناسایی کنید.

* سوالات تجزیه و تحلیل – توانایی استدلال و حل مسئله خود را آزمایش کنید. چنین سؤالاتی ممکن است از شما نیاز داشته باشد که دانشی در مورد نحوه عملکرد یک استراتژی یا فناوری ساختمان سبز، علت و معلول یا دلیل منطقی پشت یک مفهوم نشان دهید. تجزیه و تحلیل مشکلات و ایجاد راه حل های مناسب؛ ساخت یک مدل مفهومی از یک فرآیند؛ و مشکل را بدون چک لیست سیستم رتبه بندی LEED در دسترس برای مرجع عیب یابی کنید. مثال: یک سوال امتحانی LEED که از شما می خواهد انتخاب کنید کدام سیستم رتبه بندی LEED بر اساس حقایق یا جزئیات داده شده در مورد پروژه ساختمان، بهترین گزینه برای یک پروژه برای تایید است. .
سوالات امتحان LEED به شکل زیر نوشته می شود:

* طبق پیش نیاز 1 EA، راه اندازی اساسی سیستم های انرژی ساختمان، تأیید نصب و عملکرد هر سیستم راه اندازی شده معمولاً شامل کدام سه مرحله از مراحل زیر است؟ (سه مورد را انتخاب کنید.) (الف) ارائه طرح های طراحی برای تایید توسط CxA
(ب) تست عملکرد سیستم
(ج) بازرسی نصب
(د) توسعه یک کتابچه راهنمای سیستم
(ه) آموزش بازرسی
(و) ارزیابی نتایج
هر سوال امتحان LEED از شما می خواهد که یک یا چند پاسخ را انتخاب کنید. در انتهای هر سؤال یک یادداشت در پرانتز وجود دارد که روشن می کند آیا باید یکی را انتخاب کنید، دو را انتخاب کنید، سه را انتخاب کنید، چهار را انتخاب کنید یا پنج گزینه از پاسخ های موجود را انتخاب کنید.
Planet Principles آموزش آنلاین LEED را برای آمادگی آزمون LEED ارائه می دهد.
برای اطلاعات بیشتر لطفا به وب سایت مراجعه کنید:

توسط salamatikhabari