رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر اهمیت مقوله بهداشت بر درمان تاکید کرد و گفت: کار خیرین در جهت بهبود وضعیت بهداشت مناطق محروم، ستودنی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، به همت سعید سعیدی نژاد کارآفرین و خیِّر ممتاز کشور، مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعیدی نژاد در جاده نظامی ورامین افتتاح شد.
در این مراسم معاون بهداشت وزارت بهداشت، رئیس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرماندار شهر ری و سایر مسئولین حضور داشتند.
منطقه جاده نظامی پیش از این از محروم‌ترین مناطق در رسیدگی بهداشتی محسوب می‌شد و تأسیس این مرکز جامع، فصلی نوین در سلامت این منطقه ایفا خواهد کرد.
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در این مراسم با تقدیر از سعید سعیدی نژاد به عنوان بانی این مرکز، گفت: نقش مردم و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در تحقق سلامت، بسیار مهم و اساسی است و چنین اقداماتی نشان از تفکری زیبا و خدمتگزارانه دارد که البته ثمرات آن چنان گسترده است که قابل ارزشگذاری نیست.
وی در ادامه بر اهمیت نقش این مراکز در ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد.
کار خیرین در جهت بهبود وضعیت بهداشتی مناطق محروم ستودنی است
علیرضا اولیایی منش معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ضمن تقدیر از آقای سعیدی نژاد و اهتمام جدی ایشان در ساخت ممتاز مرکز جامع سلامت، این منطقه از تهران را جز محروم‌ترین مناطق کشور از حیث سلامت دانست که تأسیس این مرکز اقدامی جدی برای ارتقا وضعیت سلامت منطقه خواهد بود.
حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با تأکید بر اولویت و اهمیت امر بهداشت بر امر درمان، تلاش حوزه بهداشتی دانشگاه و خیرین در جهت بهبود وضعیت بهداشت سلامت استان تهران به خصوص مناطق محروم را ستود.
فرماندار شهر ری نیز با تقدیر از خیر محترم، ساخت مرکز جامع سلامت روستایی سعیدی نژاد را گامی مهم در بهبود ارتقای سلامت منطقه دانست.
این مرکز به یاد مرحوم حاج عباس سعیدی نژاد و مرحوم حاج محمدمهدی سعیدی نژاد دو تن از استوانه‌های اخلاقی کسب و کار در تاریخ صنعت ایران بنا شده و شرکت داروسازی تهران شیمی به واسطه انتساب به ایشان، نقشی بنیادین در احداث این مرکز داشته است.
در پایان این نشست نشان دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط رئیس دانشگاه به سعید سعیدی نژاد اهدا شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari