یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
ورشکسته نامیدن بانک‌ها خط قرمز اصلی سیاستگذار بوده و حاضر است از سودی که از عملکرد مناسب یک بانک حاصل شده، چشم‌پوشی و آن را با یک بانک زیان‌ده ادغام کند؛ اما حاضر به پذیرفتن پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی ورشکستگی بانک‌ها نیست.
source

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari