یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با مختومه شدن جلسه تجدید نظر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آتی برخی ازفعالان معتقدند هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم ۲۳هزارتومان و بعضی این عدد را بیش از ۲۰هزارتومان پیش بینی کرده اند.
source

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari