یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
عضو مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت: زمین‌های درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده هستند و ایران ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد که بیش از ۷۰ درصد آن، اراضی ۳ و ۴ است.
source

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari