یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
مدیرعامل شرکت سبدگردان اندیشه صبا گفت: شاید بتوان براساس صنایع فعلی که دربازار وجود دارد، صندوق‌هایی را ایجاد کرد که درآن صندوق خاص بتوان فعالیت کرد. مزیت خاص صندوق بخشی این است که امکان جابجایی پول برای سرمایه گذاران بین صنعت‌ها را آسان می‌کند.
source

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari