یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: خوشبختانه ظرف ۲۰ ماه و در سه قسط اصل بدهی به ترکمنستان را پرداخت کردیم.
source

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari