ماه: مارس 2023

برنامه وزارت بهداشت برای اجرای «پزشک خانواده» در مناطق محروم / اعلام منابع مورد نیاز به مجلس

وزیر بهداشت با بیان اینکه به دنبال سیستم سلامت خانواده در کشور هستیم، برنامه این وزارتخانه برای اجرای سراسری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با اولویت مناطق محروم در…