ماه: نوامبر 2022

کارگران کارخانه مونتاژ آیفون در شرکت فاکسکان دست به شورش زدند

دنیای متفاوت تکنولوژیگزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران کارخانه مونتاژ آیفون شرکت فاکسکان دست به شورش زده‌اند و با پلیس درگیر شده و دوربین‌ها را شکسته‌اند. ظاهرا کارگران فاکسکان نسبت…