معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، کاهش کیفیت خدمات‌ سلامت، دریافت زیرمیزی و مهاجرت پزشکان را از تبعات غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی دانست.
علی سالاریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاست سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌ها این است که قیمت تمام شده خدمات سلامت توسط شرکت‌های حسابرسی معتمد و مستقل که وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت معرفی می‌کنند، مورد ارزیابی قرار بگیرد و بر اساس آن، حق الزحمه خدمات سلامت را تعیین کنند.
وی با اشاره به نرخ تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، افزود: نگاه سازمان نظام پزشکی در این شرایط، این است که خرج از جیب مردم بیشتر نشود که این امر مستلزم این است که بیمه‌ها تقویت شوند.
اگر می‌خواهیم خرج از جیب مردم بیشتر نشود، بیمه‌ها باید تقویت شوند
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، خواستار انتقال این مباحث از سوی بیمه‌ها به دولت و مجلس شورای اسلامی شد و گفت: بیمه‌ها باید از دولت و مجلس بخواهند که بهای تمام شده خدمات سلامت را بپردازند.
وی تاکید کرد: اگر تعرفه‌ها واقعی نباشد، در نهایت منجر به افزایش خرج از جیب پنهان، درمان القایی و زیرمیزی می‌شود و کیفیت خدمات سلامت را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود مثل سال‌های قبل، شاهد ترک شغل و مهاجرت پزشکان باشیم.
سالاریان افزود: سازمان نظام پزشکی معتقد است که قیمت گذاری خدمات سلامت نباید مثل سال‌های گذشته باشد. اینکه بیمه‌ها بخواهند نبود منابع را بهانه کنند، منطقی نیست.
قیمت گذاری خدمات سلامت نباید مثل سال‌های گذشته باشد و بیمه‌ها بخواهند نبود منابع را بهانه کنند
وی با اشاره به حذف ارز مرجع و افزایش هزینه‌های خدمات پزشکی، گفت: هزینه‌های مراکز رادیولوژی، آزمایشگاه‌ها و…، به ۷ تا ۸ برابر افزایش یافته اما تعرفه‌ها نسبت به هزینه‌ها، افزایش نداشته است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: به عنوان مثال، تعرفه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ۳۰ درصد افزایش داشته اما قیمت کیت آزمایشگاهی ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
تعرفه های پزشکی گرفتار تصمیمات دستوری/ چرایی دریافت زیرمیزی
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی که هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است، آدم از کار کردن مراکز خدمات تشخیصی و درمانی تعجب می‌کند. زیرا، مجبور خواهند شد که از کیفیت خدمات بزنند و یا اینکه به شکلی خدمات مورد نیاز مردم و بیماران را ارائه بدهند که مورد رضایتبخش نباشد.
سالاریان ادامه داد: مردم ما مستحق دریافت بهترین خدمات سلامت هستند و اگر قصوری رخ می‌دهد، متوجه جامعه پزشکی نیست و حاکمیت باید پاسخگو باشد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در پاسخ به این سوال که چرا در طول سال‌های گذشته قیمت خدمات سلامت واقعی نشده، آیا مشکلی غیر از تأمین منابع وجود داشته است، گفت: هیچ مشکلی وجود نداشته بلکه جهل مدیریتی باعث شده قیمت خدمات سلامت واقعی نشود.
جهل مدیریتی و اقتصاد دستوری، باعث شده تا قیمت خدمات سلامت در این سال‌ها واقعی نشود
وی با عنوان این مطلب که با اقتصاد دستوری نمی‌توانیم بازار را قیمت گذاری کنیم، افزود: امکان ندارد با اقتصاد دستوری، کارها را پیش برد. بلکه فقط باعث افزایش تخلف و کاهش کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.
سالاریان با اشاره به افزایش قیمت اجزای فنی در مقایسه با سال‌های گذشته، گفت: به راحتی می‌توان بر اساس نرخ تورم و افزایش قیمت دارو، تجهیزات و…، حساب کرد جز فنی چقدر بالا رفته است.
وی ادامه داد: این شرایط باعث شده تا بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، اشتیاقی به انجام برخی از امور تخصصی نداشته باشند. به طور مثال، یک فوق تخصص جراحی قفسه صدری که شاید در یک استان فقط یک نفر هم نباشد، به سراغ انجام عمل‌های زیبایی فاقد ارزش‌های حیاتی برود.
سالاریان با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی به اندازه کافی از نگاه اقتصاد دستوری لطمه خورده است، افزود: بیمه‌ها باید قیمت واقعی خدمات سلامت را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: نباید با تصمیمات غیر علمی، مردم را مقابل جامعه پزشکی قرار دهند. زیرا، متهم اصلی؛ دولت و بیمه‌ها هستند که زیربار واقعی شدن قیمت تمام شده خدمات سلامت نمی‌روند.
تعرفه های پزشکی گرفتار تصمیمات دستوری/ چرایی دریافت زیرمیزی
موضوع تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی که چند سالی هست به شورای عالی بیمه واگذار شده، یکی دیگر از سوالات خبرنگار مهر از معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی بود.
در سال‌هایی که تعرفه‌های بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شد، شاهد درخشش جامعه پزشکی بودیم
سالاریان گفت: حق سازمان نظام پزشکی است که تعرفه‌های بخش خصوصی را تعیین کند.
وی افزود: در سال‌هایی که تعرفه‌های بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شد، شاهد درخشش جامعه پزشکی کشور بودیم، به طوری که می‌توان میزان خروجی پزشکان و نارضایتی و قصور در درمان را با سال‌هایی که تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی را از سازمان نظام پزشکی گرفتند، مقایسه کرد.
سالاریان ادامه داد: اگر شرایط حوزه سلامت در آن سال‌ها که تعرفه‌های بخش خصوصی را سازمان نظام پزشکی تعیین می‌کرد، بهتر بود؛ یعنی اینکه سازمان نظام پزشکی مرجع شایسته ای برای تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت تا چه اندازه با سازمان نظام پزشکی برای بازگشت اختیار تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی همراه است، گفت: وزارت بهداشت، همکاری نمی‌کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari