رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد و بیش از ۹۰ درصد شهرها در وضعیت زرد و آبی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: با نزولی شدن و گذر کشور از موج هفتم کرونا، بیش از ۹۰ درصد از شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی قرار گرفته اند.
وی افزود: تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از عدد ۸ در هفته گذشته به صفر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی در این بازه زمانی از ۱۱۶ به ۳۵ شهر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت یادآور شد: تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۰۲ به ۳۴۲ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی با افزایش حدود سه برابری، از ۲۲ به ۷۱ شهر رسید.
وی از افرادی که ۶ ماه از تزریق نوبت قبلی واکسن شأن گذشته، دعوت کرد در اسرع وقت نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن اقدام کنند.
بر اساس رنگ بندی جدید نقشه کرونایی کشور، شهر تهران همچنان در وضعیت زرد قرار دارد. 
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari