مدیرکل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، از فعالیت هفت هزار پزشک خانواده در کشور خبرداد.
به گزارش ایسنا، مسعود مشایخی گفت: کارکرد هر نظام بیمه‌ای کاهش مخاطرات برای فرد است تا بیماران به دلیل هزینه‌های درمان از خدمات محروم نشود.
 وی با اشاره به اینکه اصل و اساس نظام ارجاع و پزشک خانواده از منظر بیمه‌ای است، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در تمام مطالب علمی بر این باور هستند که بهترین نظام، نظام ارجاع مبنی بر پزشک خانواده است.
مشایخی اضافه کرد: در سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده، اگر فرد برای دریافت خدمات به ارائه دهندگان سطح اول مراجعه کند به صورت میانگین بالغ بر ۸۰ درصد نیازهایش رفع می‌شود و چنانچه پزشک تشخیص دهد، بیمار به پزشک متخصص و فوق تخصص ارجاع داده می‌شود.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari