بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۱ هزار و ۸۷۵ واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۶۴ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۱۰۵ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۸۷۶ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۴۵ دوز رسید.
در شبانه روز گذشته ۵۱ هزار و ۸۷۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari