یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
اسکولیوزیس یا انحراف ستون فقرات ، یکی از علل دردهای کمری و بد شکلی ظاهری ستون فقرات میباشد . این بیماری انواع مختلفی دارد که در سنین مختلف تظاهر میکند . انواع مادرزادی که به علت بد شکل گرفتن مهره ها در دوران جنینی اتفاق می افتد و معمولا زیر سنین پنج سال تظاهر میکند . نوعی که در سنین بلوغ و نوجوانی و معمولا از سنین 9 الی 11 سالگی بیشترین افزایش درجه انحراف را نشان میدهد که Adult idiopathic scoliosis (ALS)   نامیده میشود و علت آن جهش در سکانسهای توالی ژنی میباشد و مادرزادی تلقی نمیشود . نوع دژنراتیو که در اثر آرتروز مهره در زمینه ی افزایش سن رخ میدهد و احتمال پیشرفت انحراف کمری دارد . شایعترین نوع اسکولیوزیس نوع AIS میباشد که در سنین نوجوانی…
source

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari