مجله روزمره سلامت خانواده
ریسپریدون یک داروی ضد جنون است .مکانیسم عمل این دارو از طریق تاثیر بر   مواد شیمیایی در مغز  است. ریسپریدون

نوشته قرص ریسپریدون (Risperidone): بهترین زمان مصرف، عوارض و نکات مهم اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.
source

مجله روزمره سلامت خانواده
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari