وزیر بهداشت، از برنامه ریزی برای جذب ۳۰ هزار نیروی پرستاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، با اشاره به برنامه ریزی برای جذب ۳۰ هزار پرستار در کشور، گفت: پرستاران شاغل در دوره پاندمی کرونا، حائز امتیازاتی برای جذب می‌شوند.
وی افزود: امتیاز آزمون به اضافه امتیاز فعالیت در دوران کرونا، شاخص و ملاک جذب نیروهای پرستاری می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari