مجله روزمره سلامت خانواده
در این پست می خواهیم معنی عام و ساده طرحواره ها را در روانشناسی با هم مرور کنیم. احتمالا در

نوشته طرحواره ها چه نقشی در زندگی ما دارند؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.
source

مجله روزمره سلامت خانواده
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari