ماه: ژوئن 2022

فعالان اینشورتک: راه‌اندازی آمیتیس اقدامی انحصارگرانه، تصدی‌گرانه و توأم با تضاد منافع است

دنیای متفاوت تکنولوژینشست هم‌اندیشی بررسی چالش‌های سامانه آمیتیس برگزار شد و نمایندگان انجمن فین‌تک، سازمان ملی کارآفرینی ایران و استارتاپ‌های…