بنابر اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تا کنون ۲۷ میلیون و ۴۴۴ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۸۴۲ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۸۶۵ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۴۴ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۷۵۱ دوز رسید.
در شبانه روز گذشته ۳۰ هزار و ۷۵۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari