بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۲۷ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۶۴ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۵۸۰ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۶۸۱ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۵۷ هزار و ۸۲۵ دوز رسید.
در شبانه روز گذشته ۲۰ هزار و ۵۳ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari