ماه: می 2022

ضرورت تکمیل بیمارستان‌های نیمه تمام استان تهران/اختصاص۲۰۰۰میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان

استاندار تهران بر لزوم تکمیل بیمارستان های نیمه تمام شهرستان های استان تهران تاکید کرد و از اختصاص۲۰۰۰میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان استان تهران در سفر استانی رییس…