معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری و اخذ مجوزهای استخدامی در دست پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در خصوص اقدامات انجام شده و پیش روی معاونت پرستاری، اظهار داشت: با توجه به تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶ و معطل ماندن این قانون در ۱۴ سال گذشته، به رغم تلاش‌های گروه‌های صنفی و حرفه‌ای پرستاری و حوزه سلامت، متأسفانه این موضوع سرعت بسیار کندی داشته و عملاً اقدامی انجام نشده بود.
وی افزود: با مجموعه اقداماتی که در ۶ ماه گذشته در دولت سیزدهم انجام شد و با حمایت‌های مقامات عالی کشور از مقام معظم رهبری تا ریاست جمهوری و تاکید و تلاش وزیر بهداشت و حجم بالای همکاری درون وزارتخانه‌ای و همکاری با نهادهای صنفی، خوشبختانه این تلاش‌ها به ثمر نشست؛ با پیگیری‌هایی که وزیر بهداشت و معاون توسعه داشتند، مقرر شد که اعتبار و بودجه قانون تعرفه گذاری در سال ۱۴۰۱ در بودجه عمومی کشور در بخش هزینه‌های عمومی تثبیت شود. به این معنا که ما از این پس، تعرفه خدمات پرستاری را به عنوان بخشی از نظام پرداخت در حوزه سلامت به صورت عملی خواهیم داشت. مقدار مصوبه معادل پنج هزار میلیارد تومان (همت) است که این مبلغ علاوه بر مبالغ پرداختی قبلی از سهم‌های قبلی نظام پرداخت که معادل یک و شش دهم همت است، خواهد بود که خوشبختانه با مشورتی که با نهادهای مختلف تخصصی داشتیم آئین نامه بازتوزیع آن و همچنین زیر ساخت‌های مربوط به آی تی آن با متخصصین این حوزه در حال نهایی شدن است که به زودی آن را به شکل عملیاتی خواهیم داشت. البته تلاش بر این است که در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ هم بتوانیم جاری و ساری کنیم.
وی گفت: تاکید وزیر بهداشت بر اولویت دادن به مطالبات پرسنلی و کارکنان نظام سلامت به خصوص پرستاران است. البته این مطالبات یک موضوع انباشته شده از قبل است. ما در دانشگاه‌های مختلف تأخیر در پرداخت از یک ماه تا ۱۲ ماه هم داریم که این موضوع تا حدودی به اعتبارات هر دانشگاه و مدیریت منابع توسط رؤسای محترم دانشگاه‌ها مربوط است. با این حال با دستور وزیر بهداشت، مقرر شد پرداخت‌ها در اولویت قرار گرفته و این فاصله به حداقل برسد.
عبادی در خصوص تبدیل وضعیت و کمبود نیروی پرستاری، تصریح کرد: متأسفانه مشکل کمبود پرستاری یک موضوع جهانی است و در بسیاری از کشور این کمبود گزارش می‌شود، در دوران کرونا نیز این مساله بارزتر شد. البته این مساله، یک موضوع مدیریتی است که بتوانیم منابع انسانی را به درستی مدیریت کنیم و قدرشناس باشیم، زیرا به هر حال اندوخته‌های دانشی مهارتی کشور لحاظ می‌شوند.
وی بیان کرد: موضوعی که از سال ۹۸ آغاز شده، مجوز استخدام ۵۵ هزار نفر در حوزه سلامت بود که ۴۰ درصد از این افراد پرستار بودند. تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر متخصص در حوزه سلامت بالغ بر ۶۰ تا ۶۷ هزار نفر در سال گذشته انجام شد.
عبادی عنوان کرد: با رایزنی‌هایی که با سازمان‌های فرا وزارتی انجام شده، دو موضوع در دست پیگیری است که یکی تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری و دوم اخذ مجوزهای استخدامی است. تبدیل وضعیت بیشتر به همکاران قراردادی، طرحی، شرکتی، با اولویت همکارانی که در دوران کرونا وفاداری خود را به مردم و نظام سلامت ثابت کردند، خواهد بود. امیدوارم به درک مشترکی با سازمان‌های فرا وزارتی برسیم و سلامت مردم در اولویت باشد. ما همچنان در بسیاری از بخش‌ها نیاز به همفکری با فعالین صنفی و انجمن‌های مردم نهاد داریم و امیدوارم به زودی اخبار خوش را به سمع و نظر همکارانمان برسانیم.
وی گفت: موضوع دیگر، استفاده از ظرفیت‌های دانشی و مهارتی پرستاران نه فقط در حوزه بیمارستانی، بلکه در سطح جامعه است. توسعه مراکز مراقبت در منزل و مراکز الکترونیکی مراقبت نیز جزو برنامه‌های وزارت بهداشت و معاونت پرستاری است و امیدواریم بتوانیم در حجم وسیع خدمات سلامت را به صورت الکترونیک مهیا کنیم که این امر نیز از زمینه‌های توسعه حرفه‌ای است و می‌تواند زمینه کارآفرینی هم مهیا کند. یکی دیگر از دستاوردهایی که در پایان سال گذشته داشتیم، سازماندهی موضوع آنکالی همکاران پرستار بود که ابلاغ آئین نامه آنکالی با هدف سازماندهی و تأمین حقوق همکاران حوزه پرستاری به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد؛ در پایان امید است که با همدلی و همفکری و تلاش مداوم به هدف غایی ما که ارتقای سلامت مردم و کارکنان نظام سلامت است، برسیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari