رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی گفت: ساکنان کشور فارغ از ملیت اگر کودک زیر ۵ سال دارند برای واکسیناسیون کودک خود علیه سرخک اقدام کنند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari