بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۳ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۸۲ نفر دوز اول، ۵۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۱۹۱ نفر دوز دوم و ۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۷ میلیون و ۹۳ هزار و ۲۸۱ دوز رسید.
در شبانه روز گذشته ۲۸ هزار و ۳۸۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari